Ispanak Gübreleme İşlemi

Ispanak Gübreleme İşlemi

Genel bir gübreleme düşünüldüğünde dekara 10-12 kg süper fosfat, 10 kg. amonyum nitrat, 10-12 kg potasyum sülfat ve 10 kg. kalsiyum sülfat verilir. Sürümden önce çiftlik gübresi toprağa serilir. Ticari gübreler sürümden sonra toprak yüzeye verilerek kazayağı ve diskaro ile toprağın 8-12 cm derinliğine karıştırılır.

Genel olarak dekara 10-12 azot, 8-10 fosfor ve topraktaki miktarına göre potasyum verilmek üzere hesaplamalar yapılmalıdır. Fosfor ve potasyumun tamamı ile azotun yarısı ekimden önce, diğer yarısı hasattan en az bir
ay önce toprağa verilmelidir. Ispanak sonbaharda ekilip ilkbaharda hasat yapılacağı zaman fosfat yine ekimden önce verilmeli, azotlu ve potasyumlu gübrelerin yarısı ekimle beraber, diğer yarısı ilkbaharda bitkilerde gelişme başlayınca kalsiyumlu gübre ile beraber verilmelidir.

Gübre atıldıktan hemen sonra yağmurlama yöntemiyle sulama yapılmalıdır. Gübre atıldıktan sonra sulama yapılmazsa yapraklar üzerine düşen gübre yapraklarda yanma meydana getirir. Yaprakların lekelenmesine sebep olur.
Top