Patates Gübreleme ve Bakımı

Patates Gübreleme ve Bakımı

Saf madde olarak dekara 14 ile 22 kg azot verilmesi gerekmektedir.

Gübre olarak;
Amonyum sülfat (şeker gübre) : 67-105 kg/da

Amonyum nitrat (% 26) : 54-85 kg/da

Üre (% 45) : 31-49 kg/da 'dır.

Azotlu gübrelerin üçte ikisi dikim öncesi veya dikimde, kalan üçte biri ise boğaz doldurma ve ilk sulamadan önce verilmelidir.

Saf madde olarak fosfordan dekara 15-18 kg atılması gerekmektedir. Gübre olarak triple süper fosfattan (% 43) 35-42 kg/da kullanılır. Fosforlu gübrenin hepsi ekimle birlikte verilmelidir.


Sırt, dikimden hemen sonra düşük sıcaklık veya toprakta kaymak bağlama durumlarında çıkış tamamlandığında; eğer dikim sonrasında yüksek sıcaklık ve kuraklık bekleniyorsa, dikimden hemen sonra yapılır.
Çıkış sonrası bitkiler uygun büyüklüğe (bitki boyu 10 cm olduğunda) ulaştığında her çapalama ile birlikte boğaz doldurma işlemi yapılmalıdır.
Top