Kırmızı Pancar Depolanması

Kırmızı Pancar Depolanması

Hemen pazarlanacaksa 5-6 adedi yapraklarıyla birlikte demetler hâline getirilir. Demetler kasa, sandık veya sepetlere konularak pazarlara ulaştırılır. Hemen satış yapılmayacak ise yaprakları ve kök ucu kesilen yumrular, kasalara fazla sıkıştırmadan dizilerek depo veya pazarlara gönderilir.

Muhafaza, sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yapılır (0,5 oC). Muhafazanın kumda katlanarak yapılması pancar yumrularını diri tutar. Bu nedenle bu şekilde muhafaza küçük miktarların depolanmasında tercih edilen bir yöntemdir.
Top