Kırmızı Pancar Yetiştirme Öncesi Hazırlık

Kırmızı Pancar Yetiştirme Öncesi Hazırlık

Toprağın ekimden önce çok iyi inceltilmesi, daha sonra da sıkıştırılması gerekir. Bu nedenle pancar yetiştiriciliğinde mutlaka merdane kullanmak gerekir. Çimlenme dönemindeki düşük sıcaklıklardan ve hafif donlardan mutlaka kaçınılmalıdır. Bu konuda dikkatli olmak, gerektiğinde ekim tarihini değiştirmek başarı için şarttır.

Monogerm hâle getirilmiş tohumlarla yapılacak ekimde sıra aralarında 30 cm sıra üzerinde ise 3-4 cm’lik bir aralık verilerek mibzerle ekim yapılmalıdır. Çimlenme tamamlandıktan sonra verilecek sıra üzeri mesafeye göre seyreltme yapılır. Ekim derinliğinin toprak özelliği ve toprak nem durumu dikkate alınarak ayarlanması gerekir. Pancarlar genellikle 1-2 cm toprak derinliğine ekilir. Derin ve yüzlek ekimde çimlenme eksiklikleri ortaya çıkar.
Monogerm hâle getirilmiş tohum kullanmış ise dekara 1 kg, polygerm tohum kullanılmışsa 2-2.5 kg tohum kullanılır.
Tohum ekiminden sonra tohumun toprakla temasının tam olmasını sağlamak amacıyla merdane çekilir. Normal şartlarda ekilen tohumlar, iki hafta içinde çimlenmesini tamamlar.
Ara ziraatı şeklinde yapılan üretimde ocak usulü ekim uygulanır. Çimlenme tamamlandıktan sonra bitki aralarında 8-10 cm mesafe kalacak şekilde seyreltilir. Sulama ve bakım işleri ara ziraatı yapılan bitkinin sulama programına göre yapılır.
Top