Tarım Vadisi

Tarım Vadisi

Tarım Vadisi, Organik tarım yetiştiriciliği

Bamya Sulama İşlemi

Masura şeklinde yapılan üretimlerde, tohum ekimi ile birlikte iklim koşullarına bağlı olarak gerekli olan dönemlerde salma sulama yapılır. Yağmurlama sulama, külleme hastalığını teşvik ettiği için kesinlikle yapılmamalıdır. Bamya üretiminde özellikle ilk meyveler görüldükten sonra verilen su, verim üzerinde olumlu etki yapar.

Karaman'da Ne Yetişir?

İl topraklarının % 36’sı tarıma elverişlidir. %26’sı çayır ve mer’a, % 30’u orman % 8’i tarıma elverişsizdir. Geniş ovalara sâhib olmasına rağmen, akarsularının az olması yüzünden topraklardan gereği gibi faydalanılamamaktadır.

Başlıca tarım ürünleri, buğday, patates, kimyon, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği, soğan, pancardır. Ermenek ve Gülsu Vâdisi boyunda domates, kavun, karpuz, lahana başta olmak üzere her çeşit sebze yetiştirilir. Elma, üzüm, armut, ayva, şeftâli erik, kiraz, vişne, nar, incir, zeytin ve antepfıstığı ilde yetiştirilen meyvelerdir.

Bingöl'de Ne Yetişir?

Bingöl; dağlık, vadileri dik ve sarp olduğundan, ovaları % 2,5 ve ekime müsait yerler ise % 3'tür.

Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, darı, çavdar, baklagiller, fasulye, şekerpancarı, sebze, kavun ve karpuzdur. Genç ilçesinde, üzüm, bol miktarda elma ve armut yetişir. Böngöl'de modern tarım henüz yerleşmemiştir.

Kilis'de Ne Yetişir?

Kilis'in sanayisinin en belirgin özelliği tarımsal ve hayvansal kaynak potansiyeline yönelik olmasıdır. Nitekim il tarımında önemli bir yer tutan zeytin, üzüm ve buğday ürünleri aynı zamanda imalat sanayiinde pekmez, alkol, zeytinyağı, un ve bulgur üretim tesislerinde girdi olarak kullanılmaktadır.

Bamya Tohum Ekimi

Sulama yapılmadan bamya üretimlerinde ise aynı şekilde toprak işlemesinden sonra düz tarlaya, sıralara el ile veya mibzer ile sıra arası 40-50 cm sıra üzeri ise 15-20 cm mesafelerle ekim yapılır. Bir dekar alan için 1.5-2.0 kg tohum yeterlidir. Bamya ziraatinde uygulanan ekim mesafeleri iklim ve çeşide göre büyük farklılıklar gösterir.

Bilecik'de Ne Yetişir?

Bilecik ilinde nüfusun yüzde 70'i tarımla geçinir. Modern tarıma, sulama, gübreleme ve modern tarım aletlerine önem verilmektedir.

Marul Çeşitleri

Albena:

Kıvırcık,hafif göbekli, ilkbaharlık, erkencidir. Cam, plastik serada veya tarla yetiştiriciliğine uygundur.

B.T. Süper iri kıvırcık:

Şeker Pancarı Gübreleme İşlemi

Gübreleme yapılmadan önce toprakta mevcut ve bitki tarafından alınabilir bitki besin maddelerinin ne düzeyde olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun için mutlaka usule uygun olarak alınan toprak numune analizlerinin yaptırılması ve dekara tavsiye edilecek gübre miktar ve cinslerinin belirlenmesi gereklidir.

Kırmızı Pancar Ekimi

Pancar yetiştirilecek olan toprağa çiftlik gübresi verilecekse bu gübrelemenin ekimden en az 2-3 ay önceden yapılması gerekir. Fazla çiftlik gübresi pancardan çok yaprak gelişmesini arttırdığı için risklidir. Pancar anorganik gübreyi çok sever. Ekimden önce toprağa dekar başına kolay çözülen NO3 Formunda 8-10 kg azot, 10 kg kolay çözülen formda P2O5, 15-20 kg K2O atılarak sürümle birlikte sürüm derinliğine karışması sağlanır. Toprağın ekimden önce çok iyi inceltilmesi ve daha sonrada sıkıştırılması gerekir. Bu nedenle pancar yetiştiriciliğinde merdane kullanmak mutlaka gereklidir. Çimlenme dönemindeki düşük sıcaklıklardan ve hafif donlardan mutlaka kaçınmalıdır. Bu konuda dikkatli olmak, gerektiğinde ekim tarihini değiştirmek başarı için şarttır.

Şeker Pancarının Faydaları

Şeker pancarını işlenmiş şeker hali ile gün içerisinde sürekli olarak tüketiyoruz. Ancak şeker pancarı sadece bu yolla değil, doğal hali ile de tüketilebilen, birçok faydayı içerisinde barındıran bir besin. Özellikle tatlı olarak tüketirseniz hem hafif bir lezzet elde etmiş olacaksınız, hem de sağlığınız için birçok fayda beraberinde gelecek. Şimdi şeker pancarının faydalarına değinelim ve ona bir de bu gözle bakalım.

Hakkari'de Ne Yetişir?

Hakkâri’de uğraşıldığı takdirde birçok tarım ürünü (tahıl-meyve-sebze) yetiştirmek mümkündür. Yetişen tarım ürünleri arasında buğday başta gelir. Diğer tarla bitkileri arpa, darı, mısır, çavdar, çeltik (pirinç), nohut, fasulye, mercimek, patates, soğan ve tütündür.

Domates Hangi İklimde Yetişir?

Domates ılık ve sıcak iklim meyvesidir. Soğuklardan çok zarar görür. Sıcaklık -2,-3 ° C düştüğünde bitki tamamen ölebilir. Gereğinden fazla sıcaklık ve nem ise bitkide hastalıkların meydana çıkmasına, sıcak ve kuru rüzgarlarda, fazla miktarda çiçek dökülmesine sebep olur. Domateslerde normal bir gelişmenin meydana gelebilmesi için, sıcaklığın en az 16-19 ° C’lerde olması denemelerden anlaşılmıştır.

Kuru Fasülye Sulama İşlemi

Fasulye bitkisinin ekimden hasadına kadar 400-450 mm suya ihtiyacı vardır. Bitkinin ekimi yazlık olduğu için bu miktarın büyük bir çoğunluğunun sulama suyu ile verilmesi gerekir. İklim koşulları, rüzgar, yüksek ısı ve toprağın yapısı bitkinin su isteği üzerinde etkili olurlar Sulamada karık sulama tercih edilmeli bu tip sulamanın mümkün olmadığı durumlarda diğer sulama yöntemleri kullanılmalıdır.

Maydonoz Yetiştirme Tekniği

Maydanoz tohum ile üretilir. İlk defa maydanoz yetiştirilecek toprağın 1-2 sefer işlenmesinde fayda vardır. İlk işleme öncesi veya ilk işlemden sonra toprağa 10-15 ton/dek ahır gübresi atılmalı ve ahır gübresi toprağın 15-25 cm derinliğine güzelce karıştırılmalıdır. Toprağın ikinci işlemesinde çapalama yaparak veya diskharrow, fireze geçirerek toprak güzelce ufalanır.

Patlıcan Fidesi Budama

Sera patlıcan çeşitlerinde budama önemli rol oynar. 2,5-3 m boylanan çeşitlerde 3-4 gövdenin gelişmesine izin verilir. Bu gövde üzerindeki koltuklar üzerinde 2 meyve oluştuktan sonra uçları alınır. Hastalıklı yapraklar da sık sık temizlenmelidir.

Top