Tarım Vadisi

Tarım Vadisi

Tarım Vadisi, Organik tarım yetiştiriciliği

Soğan Tohumu Üretimi

Soğanlarda tohum üretimi yeşertilecek çeşidin standart veya F1 hibrit çeşidi olmasına göre değişir.

Standart varyetelerde o varyetenin özelliklerini üzerinde taşıyan ve çeşit safiyeti yüksek olan üretim alanlarında çeşit özellikleri dışına çıkan bitkiler, hasattan önce ve hasat esnasında sökülerek ayrılırlar. Kalan materyal tohumluk olarak kullanılır. Bu şekilde yemeklik soğan durumundaki soğanlar şubat ayıma kadar havadar bir yerde depolanırlar. Soğanların depoda erken dönemde kök ve sürgün meydana getirmemesi için depolama şartlarının iyi olması gerekir. Tohum üretmek üzere kullanılacak yemeklik soğanların düşük sıcaklıklarda muhafazası arpacıkların muhafazasının aksine faydalı olur.

Sarımsak Gübreleme İşlemi

Sarımsak taze organik gübrelerden hoşlanmaz. Sarımsak üretilecek tarlanın dikimden en az 3 ay önce yanmış organik gübre ile dekara 3-5 ton gelecek şekilde gübrelenmesi ve gübrenin toprağın 25 cm derinliğe kadar sürümle karıştırılması gerekir.

Enginar Çeşitleri

Sakız enginarı:

Ege bölgesinin İzmir, Çeşme ve Karaburun tarafında yaygın olarak yetişen çok erkenci bir çeşittir. Akdeniz bölgesinde de üretimi yapılmaktadır. Orta irilikte, sıkı ve hafif uzun baş oluşturur. Taze tüketime uygundur ve brakte yaprakları ile çiçek tablasın yenir. Çiçek tablası çok geniş değildir. Çeşidin tipik özelliği yapraklarının parçalı olmayışı ve kenarlarının düz oluşudur.

Maydonoz Gübreleme İşlemi

Maydanoz çabuk büyüyen ve belli büyüklüğü alınca biçilen bir bitkidir. Bu yüzden her biçim sonrası yeniden gübrelenmesi gerekir. Devamlı yeşil aksam meydana getirdiğinden, maydanozun gübrelenmesinde azotlu gübreler fazla kullanılır. İlk toprak hazırlığında fosforlu, potaslı ve azotlu gübreler beraberce verilir. Bu gübreleme her yıl başında tekrarlanır. Dekara saf olarak 9 kg azot, 8 kg fosfor ve 13 kg potasyum önerilmektedir.

Kumlu topraklarda miktarlar 15 kg azota, 12 kg fosfora ve 15 kg potasyuma yükseltilir. Bu temel gübrelemeden sonra, maydanozun yıl içindeki büyümesinde, her biçimden sonra sadece azotlu gübre atılır ve atılacak azotlu gübre miktarı dekara saf olarak 2-6 kg arasında değişir. Ticaret gübresi yanında, dekara 3–5 ton yanmış ahır gübresi kullanılır. Ahır gübresi toprağın 15–20 cm derinliğine güzelce karıştırılır. Ayrıca her biçimden sonra elenmiş ahır gübresi toprak üzerine serpilebilir. Atılacak elenmiş gübre miktarı dekara 500–2000 kg’dır.

Karpuz Hasadı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Karpuzlarda olgunluk tayini, meyveler ve meyve sapları üzerinde meydana gelen bazı işaretlerle kolayca yapılmaktadır. Hasat devresine gelmiş karpuzlarda görülen başlıca olgunluk işaretleri şunlardır:

Karnabahar Hasadı ve Verim

Karnabahar verimi tacın büyüklüğüne göre değişmektedir. Erkenci çeşitlerde taçlar küçüktür. Dekardan 1-2 ton alınabilirken normal üründe verim 4-5 tona çıkabilir.

Yeşil Biberin Faydaları

Biberin kırmızısı, yeşili, incesi, kalını, hepsi birbirinden faydalı sebzeler. Yeşil biberin faydalarına daha yakından değineceğiz. Biberin her türlüsünde C vitamini bulunsa da yeşil biberin C vitamini oranı en yüksek değerlerde. Bu da onu güçlü bir antioksidan etkisi sahibi yapıyor.

Brokoli Tohumu Ekimi ve Takvimi

Erkenci üretim için fideleri cam seralarda yetiştirmek gerekir. Bitkiler 18 C çimlenme ısısında ve tohum çatladıktan sonrada minimum 12 C torf blokları veya viyolleri içinde yetiştirilir.Sıradaki mesafe 1,5-3 cm olmalıdır. Dekara ortalama tohum ihtiyacı 110-160 gr dır. Ekim zamanı çeşidin iklim isteklerine göre değişmekle birlikte tohum ekimi ilkbahar ve sonbaharda yapılabilir.

Biber Hastalıkları

KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI
(Phytophthora capsici)

Hastalık Belirtisi

• Hastalık bitkinin değişik dönemlerinde ve organlarında görülebilir.

• Erken dönemde enfeksiyon olduğunda fideliklerde çökerten olarak etkili olur.

Şeker Pancarı Sulama İşlemi

Şeker pancarı su ihtiyacı fazla olan bir bitkidir. Ekimden hasat dönemine kadar belirli aralıklarda ve miktarlarda suya ihtiyaç duyan bir bitkidir. Sulama dönemleri ;

Karnabahar Gübreleme İşlemi

Gübre uygulamasının oranı , yakın zamanda yapılmış toprak analizinin sonuçlarına göre belirlenmelidir. Burada belirtilen tavsiye , sadece genel bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.

AZOT (N)

Kırmızı Pancar Tohumu Üretimi

Pancarlarda tohum üretimi amacıyla üretim yapılacaksa kışı sert ve donlu geçen bölgelerde pancarlar sonbahar da dikkatli bir şekilde yaralanmadan hasat edilip yaprakları pancarın 1-2 cm üzerinden kesilir. Bir miktar saçak kök taşıyan kazık kök yumru üzerinde bırakılarak kum içinde katlanırlar. İlk baharda 25-30 cm derinlikte sürülerek işlenen ve dekara 14-16 kg N, 10 kg P2O5 ve 16-20 kg K2O ile gübrelenen toprak dikime hazırlanır. Dikimde sıra aralarında 40-50 cm sıra üzerlerinde de 40 cm’lik mesafe verilerek pancarların yaprak sapları toprak üstünde görülecek şekilde sikilerek sulanırlar. Sulama pancarların toprak ile temas etmesini sağlar ve dikim sırasında pancarın etrafında kalabilecek boşlukları doldurur.

Çilek Hasadı Ne Zaman Yapılır?

Çilek, meyve türleri içerisinde meyvesi en hassas olanlardan biridir. Kısa zamanda bozulabilen ve hızlı tüketilmesi gereken bir meyvedir; bu nedenle çileğin hasadı, ambalajı ve taşınmasında çok titiz davranmak gerekmektedir. Çileklerde hasat sonrası olgunlaşma durumu olmadığı için en uygun zamanda toplamak gerekir. Çileklerde olgunluk renk ile anlaşılır.

Sarımsak Çeşitleri

Yurdumuz sarımsak tipleri yönünden büyük bir zenginliğe sahip olmasına rağmen, bugüne kadar tescili yapılmış bir sarımsak çeşidi bulunmamaktadır. Sarımsak çeşitlerimiz yöresel olarak anılırlar. Kastamonu ve Balıkesir sarımsağı en meşhur olanlarıdır. Bilhassa Kastamonu sarımsağı Türkiye ve dünya piyasalarında aranan bir çeşittir.

Sarımsak Hasadı ve Depolanması

Sarımsaklarda hasat bitkinin yapraklarının iyice kurumaya başladığı dönemde yapılır. Sarımsaklar hevenkler halinde asılarak depolanacaksa hasatta yaprakların tam olarak kuruması beklenmez, hasat bitkilerde eksenin örmeye imkan verecek şekilde solduğu dönede yapılır. Hasat zamanı bölgeye ve dikim tarihine bağlı olarak büyük değişiklik gösterir.

Top