Tarım Vadisi

Tarım Vadisi

Tarım Vadisi, Organik tarım yetiştiriciliği

Ispanak Gübreleme İşlemi

Genel bir gübreleme düşünüldüğünde dekara 10-12 kg süper fosfat, 10 kg. amonyum nitrat, 10-12 kg potasyum sülfat ve 10 kg. kalsiyum sülfat verilir. Sürümden önce çiftlik gübresi toprağa serilir. Ticari gübreler sürümden sonra toprak yüzeye verilerek kazayağı ve diskaro ile toprağın 8-12 cm derinliğine karıştırılır.

Biber Yabancı Otlarla Mücadele

Yabancı otlarla, çapalama ve malçlama ile mücadelede edilmektedir. Kimyasal ot mücadelesi yapılacaksa trifluralin etkili maddeli ilaçlar sürüm derinliğine verilmelidir.

Havuç Tohumu Nasıl Üretilir?

Ülkemiz havuç tohumu üretimi için son derece elverişli ekolojik şartlara sahip olan ender ülkelerden birisidir. Ülkemizin bu avantajlarını kullanarak dünyada havuç tohumu üretiminde söz sahibi ülkelerden birisi olabiliriz.

Maydonoz Yetiştiriciliğinde Verim

Maydanozda verim genelde demet olarak belirlenir. Bir yıl boyunca yapılan üretimde m2’den toplam80-100 demet, dekardan da 70-90 bin demet maydanoz alınabilmektedir. Mevsime göre demet kalınlığının farklılığı göz önüne alınırsa 2-4 ton/da verim en ideal verim ortalamasıdır. Maydanozlarda verim birinci biçimden üçüncü biçime kadar arttığı halde daha sonraki biçimlerde azalır.

Lahana Gübreleme İşlemi

Lahanalar, ahır gübresinden daha doğrusu topraktaki organik madde miktarının yüksek olmasından hoşlanır. İyi yanmış ahır gübresi, sonbaharda dekara 3-4 ton verilmelidir.

Bamya Hasadı

Bamya üretimini sınırlayan en önemli işlem hasattır. Sebzeler arasında hasadı en zor olan sebze bamyadır. Çünkü meyve, meyve sapı ve yapraklardaki tüyler hasat sırasında toplayıcıları çok rahatsız eder. Eğer hiçbir önlem alınmadan çıplak elle hasat yapılırsa tüyler aşırı oranda kaşınmaya neden olur. Bu nedenle toplayıcılar her ne kadar bu tüyler eldivenden geçsede ya eldiven kullanırlar yada ellerine bez sararlar.

Ispanak Hastalık ve Zararlıları

Yüksek kalitede sebze yetiştirmede başarı sağlamak için hastalık ve böcek kontrolünün zamanında ve doğru şekilde yapılması çok önemlidir. Doğru teşhis yapıldığı takdirde , uygun kontrol yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Eğer şüpheniz var ise , bir uzmana başvurunuz. Zararlı hayvan veya hastalık belirtilerinin ilk sinyallerine karşı uyanık olunuz ve hemen gerekli tedavi yollarına başvurunuz.

Lahana Yetiştiriciliğinde Yabancı Otlarla Mücadele

Toprak yapısı ve otlanma durumuna göre bir veya iki kez ya da her sulamadan sonra kaymak tabakasını kırmak üzere çapa yapılır. Ayrıca yabancı ot ilaçları kullanılarak yetiştirme yerlerinin otlanması önlenir.

Kırmızı Pancar Hasadı

Pancar, tohum ekiminden itibaren erkenci çeşitlerde 4-4,5 geççi çeşitlerde ise 6 ayda hasat edilecek pancar iriliğine gelir. Pancarlarda olgunluk, en dıştaki yaprakların sararmaya başlaması ve pancarın çeşit iriliğine ulaşması ile anlaşılır. Yapraklar, yanlardan yeni sürgün meydana getirmeye başlamış ise hasat gecikmiş demektir.

Turp Çeşitleri

Fındık Turpları:

Şekilleri yuvarlak, basık-yuvarlak, uzun-yuvarlak, uzun-konik ve uzun silindiriktir. Ülkemizde yetiştirilen küçük yuvarlak tiplerde çap 3-6 cm uzunluk 2-3 cm'dir. Ağırlıkları 5-40 g arasında kabuk rengi kırmızı veya kırmızı-beyazdır ve diğer turplara göre daha kısa sürede olgunlaşırlar. Bazı geççi ve uzun tiplerde çap, boy ve ağırlık fındık turplarına göre artmaktadır. Bu tiplerde ağırlık 120-150 g arasında değişir.

Ispanak Sulama İşlemi

Ispanak bitkisinin gelişmesi için sulamanın düzenli yapılması gerekir. Büyüme esnasında haftada 1-2 kez sulama yapılır. Kumlu topraklarda 2 kez sulama yapmak uygun olur.

Mevsimlere Göre Çilek Dikimi

İlkbahar Dikimi

Kışları soğuk geçen bölgelerde genellikle Nisan ayında yapılan bir dikimdir. Bu dikimde frigo fideler veya fidelikte Ocak - Şubat aylarında sökülmeyip bekletilen fideler kullanılır. Bu fideler Mayıs ve Haziran aylarında az miktarda çiçek açarak meyve verirler. Bunların esas ürünü 1 yıl sonraki Haziran ayındadır. Bu bitkilerin 1 yıl boyunca su, besin maddesi ihtiyaçları karşılanmalı ve hastalık ve zarlılardan korunmalıdır.

Kabak Yetiştiriciliğinde Yabancı Otlar ile Mücadele

Yabancı ot mücadelesi bölgemizde etkili olan pek çok virütik etmenin taşıyıcısı olan yaprak bitleri ve pirelerin ve diğer zararlı böceklerin barındığı yabancı otların yok edilmesi bakımından çok önemlidir.

Serada Biber Yetiştiriciliği

Örtü altında genelde tek ürün dönemi olarak ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde de yapılabilmektedir. Tek ürün ve sonbahar dönemi için tohum ekim tarihi 10 Temmuz -10 Eylül arasındadır. İlkbahar dönemi için ise 15 Kasım –30 Aralık arasıdır.

Soğan Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soğan toprakta organik maddelerin bulunmasını isteyen; fakat organik gübrelemeye hassas bir bitkidir. Ahır gübresinin yetiştirme sırasında verilmesi, birçok zararlının üremesine ve soğana zarar vermesine neden olur. Bu nedenle, ahır gübresi soğandan önce yetiştirilen bitkiye bol verilmeli ve soğan o bitkiden arta kalan ahır gübresini kullanmalıdır.

Top