Domates Nasıl Ekilir?

Domates Nasıl Ekilir?

Domates yetiştirilecek tarlaya sonbaharda tarla kuru iken, dip kazan çekilmelidir.Ağır killi topraklarda doğrudan tohum ekimi ile üretimden kaçınmalıdır. Aksi taktirde toprak hazırlama, ekim ve tohumun çimlenmesi zorlaşır. Çimlenme döneminde toprağın tavını kaçırmaması ve az kaymak bağlaması için alüviyal topraklar tercih edilmelidir. Doğrudan tohum yapılacak tarlaya Şubat-Mart aylarında ekim yapılabilecek şekilde girilebilmelidir.

Tohum ekimi yapılacak tarla sonbaharda derin işlenmeli, iklim şartları müsaade ederse Ocak-Şubat ayında yeniden derin olmayan bir sürüm yapılmalı veya kazayakları ile yüzeysel olarak işlenmelidir. Bu sayede yabancı ot gibi büyük sorunlar engellenmiş olur. Ancak çimlenmeden sonra bile yabancı otların çıkması engellenmesi için çapalama yapılması gerekir. Ekim yapılırken metrekareye 5-6 gr tohum gelecek şekilde sıravari veya serpme olarak yapılır. 250-400 bin adet tohumu 1 kg gelir.Sıravari en iyi yoldur. Ekimden sonra tohumların üzeri 1 cm kadar kalınlıkta harçla örtülür ve hafifçe bastırılarak süzgeçli kovalarla tohumların bulunduğu kısma inecek kadar çimlenme suyu verilir.

Yer domatesi için sıra arası 140-150 cm sıra üzeri 40-50 cm sırık domateslerde ise sıra arası 75-80 cm, sıra üzeri 40-50 cm olacak şekilde dikim yerleri hazırlanmalıdır. Tohumlar çimlenip 5-6 yapraklı olduktan sonra hazırlanan karıklara 40 cm aralıkla fide çukurlarına son donların kalktığı Nisan ayının ikinci haftasında bu çukurlara fideler dikilir. Dikim, fidelerin 2/3’ü toprağa girecek şekilde yapılır. Daha sonra karıklara can suyu verilir. 3-4 gün sonra kontrol edilerek tutmayan fideler yenilenir. Fide ile domates üretimi ise 5 şekilde yapılır:Susuz

Dikim; Bitkiler 40-50cm boy alıp tamamen çiçekleninceye kadar sulanmaz. Bu bitkinin sulu tarımda yapılan kök ve kök boğazı hastalıkların riskini azaltır.

Suya dikim

Sıcak bölgelerde dikimin hızlı yapılmasından dolayı tercih edilir. Toprak işleme rahat fire miktarı düşük olur.

Su ile sırta dikim

Su kaynakları zayıf olan yerlerde karıklara su verilip sırtlara dikim yapılmasıyla olur. Bir işçi bir günde 1-1.5 da alan dikebilir.

Makinalı dikim

Dikim sırtları ortalayacak şekilde yapılır.Toprak tavında, işlenmiş olmalı, makine maşa ayarları iyi yapılmalı, makine dikim esnasında yeterli can suyu sağlamalıdır. Heinz usülü sırta dikimHeinz usulü dikim; Bu dikim şekli özellikle yüksek kaliteli sofralık sanayi domates üretiminde kullanılır. Ürünler toprakla temas neticesinde meydana gelen çürümeler önlenir.Eğimli arazilerde karıklı sulama ile yapılır.
Top