Mantar Hastalık ve Zararlıları

Mantar Hastalık ve Zararlıları

Mantar yetiştiriciliğinde temizlik koşullarına uyulmadığı ve gerekli önlemler alınmadığında, üretimde hastalık ve zararlılardan dolayı verim düşüklüğü kaçınılmazdır. Üretimde hastalık ve zararlıları en aza indirmek için şu önlemlere özen gösterilmelidir.

- Kompostun fermantasyonunun iyi yapılması.

- Kompost ve örtü toprağının yeterli dezenfeksiyonu.

- Misel gelişme ve hasat dönemlerinde sıcaklık ve nemin istenen düzeylerde tutulması.

- Ekimden itibaren koruyucu ilaçlamaların düzenli olarak yapılması.

- Havalandırma ve kapı girişlerine sineklik teli ve filtrelerin konması.

- Çevre temizliğine özen gösterilmesi.

- Yetiştirme alanlarında çalışan kişilerin temizlik koşullarına uymaları.ÖNEMLİ ZARARLILARIMantar yetiştiriciliğinde zararlıların başında kırmızı örümcekler, sinekler ve nematodlar gelir. Bunlar çoğunlukla mantar miselleriyle beslenerek verimin düşmesine neden olurlar.

ÖNEMLİ HASTALIKLARIYetiştiricilikte en çok rastlanan hastalıklar ise kuru kabarcık, yaş kabarcık, bakteriyel leke, mürekkep mantarları, beyaz ve kahverengi alçı hastalıkları, yeşil, sarı ve kahverengi küflerle, örümcek ağı küfüdür. Bu hastalıklar mantarın besinine ortak olarak ve mantar kalitesini düşürerek zararlı olurlar. Çoğunlukla üretim sırasında yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkarlar ve mücadele edilmediğinde büyük verim kayıplarına neden olurlar
Top