Karnabahar Hasadı ve Verim

Karnabahar Hasadı ve Verim

Karnabahar verimi tacın büyüklüğüne göre değişmektedir. Erkenci çeşitlerde taçlar küçüktür. Dekardan 1-2 ton alınabilirken normal üründe verim 4-5 tona çıkabilir.

Tacın büyüklüğünden çok kalitesi önemlidir. Piyasada sıkı beyaz taçlar tercih edilir. Hasat tacın gövdeyle birleştiği yerden bıçakla kesilerek yapılır. Hasat sırasında yaprakların 1/3‟ü kesilip 2/3‟ü taç üzerinde bırakılır. Bu yapraklar da tacı dış etkenlerden korur.

Karnabaharlarda hasat, taçlar pazar değerini kaybetmeden yapılmalı ve taçlar dağılmadan, renkleri bozulmadan önce hasat edilmelidir. Hasat periyodu iklim koşullarına bağlıdır. Ilık havalarda hasat süresi bir hafta olup soğuk koşullarda bir aya kadar uzayabilir. Karnabaharlarda hasat, çeşitlerin üniform gelişmesine göre bir defada ya da kademeli olarak pazar olgunluğuna gelmiş taçların gövdeyle birleştiği yerden kesilmesi suretiyle yapılır. Hasat sırasında taçlar üzerinde hiç yaprak bırakılmaz. Fakat uzun mesafelere gönderilecek karnabahar taçları üzerindeki yaprakların 1/3'ü kesilir, 2/3'ü taç üzerinde bırakılır. Taçlar üzerinde hiç yaprak bırakılmaz ise bu taçların çok iyi ambalajlanmış olması gerekir. Aksi hâlde taşıma sırasında taçlar zarar görür.

Karnabaharlarda verim pazarlanabilir durumdaki taçların sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Erkenci çeşitlerde taçlar daha küçüktür. Bir dekardan 1800-2000 adet taç hasat edilebilir. Taçların ortalama ağırlığı 600-700 gram ile 5000-6000 gram arasında değişebilir. Karnabaharlarda tacın büyüklüğünden çok kalitesi önemlidir. Yuvarlak, sıkı, beyaz taçların pazar değeri daha yüksektir. Kalitesi iyi olmayan, hasattan sonra çok beklemiş karnabaharlarda pişme sırasında kötü bir koku oluşur.
Top