Karnabahar Sulama İşlemi

Karnabahar Sulama İşlemi

Karnabahar , kök sistemine sürekli bir nem tedarik edilmesi halinde , daha iyi yetiştirilir. Herhangi bir kuraklık döneminde , bitkinin büyümesindeki durgunluk kolayca görülebilir. Karnabahar , yeterli miktarda yaprağa sahip olabilmelidir çünkü bitkinin baş kısmının büyüklüğü yaprak kalitesine doğrudan bağlıdır.

Kullanılan su miktarı , yaprak yüzeyindeki artış ile doğru orantılı olarak artar. Suya en fazla , baş kısmının oluştuğu haftalarda gereksinim vardır. Dehidrasyon olmaması durumunda bu dönem sonunda , düşük kalitede mahsul elde edilecektir. Eğer ekildikten sonra kurursa , karnabaharı sulamak gerekir(zararlı otlara karşı ilaçlanmadan önce sulamak gerekir). Ekiminden sonra , iyi bir mahsul elde edebilmek için 10-15 mm’lik bir uygulamaya (eğer mümkünse) gereksinim vardır. Ayrıca sera döneminde de sulamak gerekebilir. Sulamanın miktarı ve sıklığı , toprak çeşidine , çevresel koşullara , tekniğine vb. faktörlere bağlıdır.
Top