Karnabahar Tohumları

Karnabahar Tohumları

Tohumların bulunduğu meyveler bakla şeklindedir. Bu baklaların boyu ve genişliği lahana baklalarına göre daha azdır. Çiçeklerin açılmasından 3-4 hafta sonra baklada tohumlar oluşur ve bakla maksimum uzunluğa ulaşır. Bir bakla içinde 1-30 arasında tohum bulunabilir. Bakla içinde oluşan tohum sayısına yetiştirme dönemindeki sıcaklık, yağış ve bakım şartları etkili olmaktadır. Kötü iklim koşulları bakla içinde oluşan tohum sayısını ve büyüklüğünü olumsuz yönde etkilemektedir.

Tohum verimi çeşitlere, çiçeklenme sırasındaki sıcaklıklara, yağış durumuna, ekim ve dikim zamanına, verilen aralık ve mesafelere, tacın büyüklüğüne ve sıklığına, yetiştirme sırasındaki gübreleme ve mücadele işlemlerine göre farklılık gösterir.

Karnabaharda tohumlar, şekil ve renk bakımından lahana tohumlarına benzer ancak biraz daha küçüktür. Karnabahar tohumları oval veya yuvarlak 2-3 mm çapında, açık kahverengi veya koyu kırmızı kahverengi renktedir. 1 g'daki tohum sayısı 250-400 adettir.

Karnabahar tohumlarının çimlenme gücü % 90-95'dir. Tohumlar çimlenme güçlerini normal koşullarda 4-6 yıl muhafaza eder. Çimlendirme sıcaklığı 10-30 °C olup optimum çimlenme sıcaklığı 20-25 °C‟dir. Düşük toprak sıcaklığı ve fazla nem ile yüksek sıcaklıklarda yetersiz nem çimlenmeyi geciktirdiği gibi çimlenme oranını da azaltmaktadır. Normal koşullarda tohumlar 3-4 günde çimlenerek toprak yüzeyine çıkar. Tohumların çimlenmesi ile toprak yüzeyinde görülen kotiledon yapraklar kalp şeklindedir.
Top