Organik Hayvancılığa Destek

Organik Hayvancılığa Destek

Yetiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan hayvanlar ve arılı kovanlar üzerinden, her baş hayvan ve kovan için organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılacak. Organik anaç sığır, manda için 150 TL/baş, organik buzağı için 50 TL/baş, organik anaç koyun, keçi için 10 TL/baş, organik arılı kovanlara her kovan başına 5 TL/kovan ödenecek. Başvurular organik anaç sığır, manda, buzağı, koyun ve keçi için 15 Eylül 2014 itibarıyla 31 Ekim 2014 günü mesai saati bitimine kadar, organik arılı kovan için 25 Ağustos 2014 itibarıyla 3 Ekim 2014 günü mesai saati bitimine kadar yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandı.

-ORGANİK ANAÇ SIĞIR, MANDA VE BUZAĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMELERİ-

Tebliğ ile organik anaç sığır, manda ve buzağı ile anaç koyun ve keçi desteklemeleri yetiştiriciliği destekleme ödemelerinin yapılacağı esaslar belirlendi. Buna göre organik hayvancılık destekleme ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliği'ne göre organik yetiştiricilik yapan, TÜRKVET'te (sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi için oluşturulan sistem) veya Koyun Keçi Kayıt Sistemi'nde (KKKS), Orgarik Tarım Bilgi Bilgi Sistemi (OTBİS) İcmali-1'de ve OTBİS İcmali-2'de de kayıtlı olan ve bu tebliğde destek uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılacak. Buzağı yetiştiricileri için OTBİS İcmali-1'de kayıtlı olma şartı aranmayacak. Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren 31 Ekim 2014 günü mesai saati bitimine kadar başvuru dilekçesi ve uygunluk belgesi ile OTBİS' de kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekecek. Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Türkvet'te, OTBİS İcmali-1'de ve OTBİS İcmali-2'de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenecek. Buzağılar için OTBİS İcmali-1'de kayıtlı olma şartı aranmayacak.

-SİSTEMDE TANIMLI HAYVANLAR DESTEKLENECEK-

Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç sığır, manda ve buzağılar başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede Türkvet'te ve OTBİS'de tanımlı olması gerekecek. OTBİS icmallerinde, Türkvet'te ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınacak.

OTBİS ve Türkvet'te bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğunda olacak. Buzağı desteklemesi OTBİS-2 İcmalinde kayıtlı olan organik süreçteki buzağılar için yapılacak.

-ORGANİK ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ-

Organik arılı kovan desteklemesinin esasları da belirlendi. Buna göre destek ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliği'ne göre organik yetiştiricilik yapan, AKS'de, OTBİS İcmali-1'de ve OTBİS İcmali-2'de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde destek uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılacak. Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 25 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 3 Ekim 2014 günü mesai saati bitimine kadar başvuru dilekçesi ve uygunluk belgesi ile OTBİS'de kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekecek. Organik arı yetiştiricisi kayıtlı olduğu il ve ilçe dışında bulunuyorsa başvurularını bulundukları il ve ilçe müdürlüklerine, arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapılacak. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS' de kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek. Müracaat başvurusu ile Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı bulunduğu il tarafından düzenlenerek, ilgili il veya ilçe müdürlüklerine gönderilecek. Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS'de, OTBİS İcmali-1'de ve OTBİS İcmali-2'de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden desteklenecek.

Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il veya ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorunda olacak. Tespit tarihi bitimi 24 Ekim 2014 olacak.
Top