1 Ekime Kadar...

1 Ekime Kadar...

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, Avrupa Birliğinin 396/2005/EC sayılı Tüzüğü ve Türkiye'de ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleriyle ilgili değişiklikler de dikkate alınarak revize edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik, AB'nin ilgili tüzüğü ve Türkiye'de ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleriyle ilgili değişiklikler de dikkate alınarak revize edildi.

Bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri ve bu limitlerin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik 5 ekten oluşuyor. Ek-1'de yönetmelikte yer alan bitkisel ve hayvansal ürünlere ait gruplar ve tanımlamalar, Ek-2'de Türkiye'de ruhsatlandırılmış pestisitlerin kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri ile geçici olarak en fazla 2 yıl süreyle geçerli olmak üzere tavsiyesi uygun görülen pestisitlerin (343 adet aktif madde) kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri yer alıyor.

Ek-3'te AB'nin ilgili mevzuatında yer alan ürün gruplarındaki pestisitler için maksimum kalıntı limitlerine ait liste, ithal edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerle Türkiye'de üretilen hayvansal ürünler için bu listedeki limitler esas alınıyor. Ek-4'te Türkiye'de kullanımı sonlandırılmış yasaklı pestisitler ( 172 adet aktif madde ) listelenirken, Ek-5'te farklı ürün grupları için değerlendirilmesi tamamlanmış bazı pestisitlere ait tespit limitleri (LOD) bulunuyor.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine 1 Ekim 2014 tarihine kadar uyum süresi tanındı.
Top