Afyon'da Ne Yetişir?

Afyon'da Ne Yetişir?

Tarımın yurdumuzda yaygın yapıldığı yerlerden olan Afyon ilinde Ekilebilir toprakların yaklaşık olarak üçte ikisin de başta buğday ile arpa olmak üzere tahıl üretimi yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak yöre halkınca tüketilen bu tahılların haricinde şehrin gelir getiren en önemli tarımsal ürünü ise haşhaştır.

Türkiye haşhaş üretiminin yaklaşık olarak yarısı Afyonkarahisar ilinde yapılmaktadır. Haşhaş kapsüllerinden tıpta yararlanılan afyon, ve ayrıca tohumlarından ise yağ çıkarılır. Küspesinden hayvanlar için yem yapılmaktadır.İl tarımında Şekerpancarı, ayçiçeği ve patates de önemli bir yer tutmaktadır.
Top