Burdur'da Ne Yetişir?

Burdur'da Ne Yetişir?

Burdur ilinde en çok tahıl üretilir. Ayrıca Burdur merkez ilçesinde ve Ağlasun’da gül yetişir. Türkiye’nin gülyağı üretimin % 85’i Isparta ve % 15’i Burdur’dan elde edilir. Meyvecilik, üzüm bağları, bostan ve sebzecilik oldukça ileridir. Diğer tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, mısır, şekerpancarı, nohut, anason, soğan, patates ve haşhaştır. Türkiye’de en çok anason Burdur’da yetişir, üzümleri meşhurdur.Modern tarım araçları kullanılmakta, sulama, sun’î gübreleme ve ilâçlama yapılmaktadır. İlde bulunan Şeker Fabrikası, şekerpancarı üretimini artırmaktadır.

Burdur ilinde Bölge itibariyle her çeşit meyve yetiştirilmektedir. Sulanabilir arazi durumuna göre değişik alanlarda çeşitli meyve türleri bulunmaktadır. İlimizin son 5 yıllık meyve üretim ve verim miktarları aşağıda verilmiştir.

Bağcılık yöresel olarak gelişmiş durumdadır. İlimizde en çok üretilen üzüm çeşitleri Burdur Dimrit’i, Razakı ve Işıklıdır. Bunlar sofralık üzüm çeşitleridir. Burdur Dimrit’i Türkiye’de yalnızca ilimizde yetişir ve ildeki üzüm üretiminin %60’ını oluşturur.
Bağcılık geleneksel olarak alçak sistemdir ve Goble Terbiye Sistemi uygulanmaktadır. Müdürlüğümüzce Hacılar Köyünde yüksek sistem bağ tesisi demonstrasyon amacıyla yapılmıştır. Ancak bu sistem yaygınlaşmamıştır.
Top