Düzce'de Ne Yetişir?

Düzce'de Ne Yetişir?

Düzce Ovasında çeşitli ürünler yetiştirilmektedir. Belli başlı yetiştirilen ürünler; şeker pancarı, patates, buğday, mısır, soğan, fındık, elma ve armuttur. Sanayi bitki ürünleri de son yıllarda artmıştır. Eski yıllarda tarımın temelini oluşturan, kendine özgü kokusu olan ve nikotin oranının düşüklüğü ile ünlü Düzce tütünü önemlidir.

FINDIK

Yoğun üretim sahası olan Düzce Merkez ve Kaynaşlı ilçeleri Bakanlar Kurulu kararı gereğince Fındık Üretim sahası olarak belirlenmediğinden bu bölgelerdeki üreticilere fındık üretici belgesi verilememektedir. Şimdilik satış noktasında bir sorun yaşanmamakla beraber uzun vadede sorun oluşturabilecek bir konudur.

Düzce fındığı Akçakoca patenti ile iç fındık olarak ihraç edilmektedir. Oysa bölgemizde mamul hale getirilerek pazarlanması durumunda gerek çiftçimiz gerek bölgemiz ekonomik açıdan daha kazançlı olacaktır. Bu nedenle bölgemizde fındığa dayalı entegre tesislerin kurulumunun teşvik edilmesi gerekmektedir.

MISIR

Düzce İli Ekolojik özellikleri bakımından mısır üretimi için uygun bir alan olmasına rağmen gerek mısırdaki düşük fiyat uygulamaları gerek yeterli kurutma tesisi bulunmayışı ve girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çiftçiler tarafından yeterince tercih edilen bir ürün olamamaktadır. Bu nedenlerle mısır yetiştiriciliğine uygun mutlak tarım alanlarında kavak yetiştiriciliği giderek artmaktadır.

Mısır işleyen entegre tesislerin kurulması ve sözleşmeli üretim modeli ile bölgemizdeki mısır üretiminin artması mümkün olabilecektir. Ayrıca mısıra dayalı üretici birliklerinin kurulması teşvik edilerek fiyatlarda istikrar sağlanarak pazarlama sorunları da aşılabilir. Bölgemizde bir slaj paketleme tesisi kurulması durumunda ; kısa sürede pazarlama zorunluluğ aşılarak ,üretilen slaj uzun sürelerle sağlanabilecek ve daha iyi fiyatlara satışı sağlanabilecektir.

BUĞDAY

Dekara mali getirisinin düşüklüğü nedeniyle ekiliş alanları her geçen yıl düşüş kaydetmektedir. Buğdaya dayalı entegre tesisilerin kurulumu fiyat istikrarı ve üretim artışı konusunda gelişme sağlanabilir.

TÜTÜN

Virginia Tütünün ekolojik istekleri bölgemize uyum sağladığından çeşitli özel firmalarca sözleşmeli üretim modeli için tercih edilen bir üretim sahası olmuştur. firmaların üretim alanlarını sınırlama politikaları ve fiyatlarda dalgalanmalar nedeniyle son yıllarda üretim alanlarında daralma olmuştur. Ayrıca sözleşmelerde çiftçi aleyhine durumlar ortaya çıkmakta , herhangi bir olağan dışı süreçte çiftçi mağdur edilmektedir.

ŞEKER PANCARI

Üretim alanı düşük görünmekle birlikte , bölgemizde uzun yıllardır geniş alanlarda üretimi yapılagelmekte olan bir ürün dür. Üretim alanının düşüklüğü uygulanan üretim kotalarından kaynaklanmaktadır. Kotaların arttırılması durumunda geniş bir üretim alanına sahip olabilecektir. Düzce ovasının gerek ekolojik potansiyeli gerek sulama alt yapısının varlığı ve toprak verimliliği ile her türlü ürünün yetiştirilmesine uygundur. Yetiştiriciliği yapılan bu ana ürünlerin dışında ; çeltik yetiştiriciliği konusunda iyi bir potansiyele sahiptir. özel sektör yatırımlarının artması ve Çeltik Ekim Kanunun günün koşullarına uygun hale getirilmesi ile ekim sahalarında büyük bir artış sağlanabilecektir.
Top